Search
  • DrinkTLV Team

שבוע המרגריטה הראשון בישראל

ב22 בפברואר חגגנו את יום המרגריטה הבינלאומי (לא הפיצה, הפעם)

יחד עם החברה ב #IBBLS, מותג הטקילה - #DonJulio חברנו למקומות עם המרגריטות הטובות ביותר והרמנו את שבוע המרגריטה הראשון בישראל.


איפה?

תל אביב Jasper Johns Bar ג'אספר ג'ונס בר Hotel de Ville VOODOO 223 Jessica Restro Bar TLV - ג'סיקה רסטרו בר ת״א Holy bar Sputnik bar


באר שבע Zalame ACB Jessica Restro Bar ג'סיקה רסטרו בר באר-שבע

גבעתיים TipaMara Cocktails

הרצליה Municipal_ilירושלים DEKEL


מתי?

22-26 בפברואר 2020


#דוןחוליו #שבוע המרגריטה

3 views0 comments

Recent Posts

See All